Vakcinace psů

Očkování je důležitou součástí prevence u psů a pro správné utváření imunitního systému, je třeba dobře provést základní očkování ve štěněcím věku.

Očkování je důležitou součástí prevence u psů a pro správné utváření imunitního systému, je třeba dobře provést základní očkování ve štěněcím věku.

Po porodu získává štěně protilátky od matky z mleziva a proto je důležité, aby se štěňata po porodu co nejdříve pořádně napila. Nejdůležitějších je prvních 24 hodin. Postupně totiž v mlezivu množství protilátek klesá a stejně tak klesá i prostupnost protilátek sliznicí střeva štěněte. Tyto kolostrální protilátky zajišťují ochranu přibližně do šesti týdnů štěněte.

Další imunitu je potřeba zajistit vakcinací.

První vakcinaci provádíme nejčastěji ve věku 6-7týdnů. Pouze v případě, že štěňata nebyla kojena nebo je velmi nepříznivá nákazová situace, můžeme termín 1. vakcinace ještě o týden uspíšit.

Pro první vakcinaci používáme vakcíny pro štěňata, která mají vysoce koncentrovaný vakcinační virus protože potřebujeme zneutralizovat přetrvávající protilátky od matky a zároveň zajistit odpovídající tvorbu nových protilátek štěnětem. Tyto štěněčí vakcíny by měly minimalizovat vznik tzv. imunitního okna, kdy vakcína vyblokuje zbylé protilátky a štěně vlastně není do další vakcinace chráněno. Díky vyššímu množství viru v těchto vakcínách je zajištěno „překrytí“ tohoto imunitního okna. Proto by pro první vakcinace neměly být používány vakcíny pro dospělé psy.

Při první vakcinaci očkujeme proti psince parvoviroze, eventuelně můžeme schéma doplnit o koronavirózu.

Revakcinaci provádíme za 3-4 týdny s tím, že rozšiřujeme řadu nemocí, proti kterým očkujeme o hepatitidu leptospirózu.

Po 12. týdnu věku zařazujeme poslední vakcinaci, opět rozšířenou a to tentokráte o vzteklinu. U imunitně problematických plemen (RTW, dobrman, pitbul…) doporučujeme ještě jednu vakcinaci, opět za další 3-4 týdny.

Je důležité dbát na to, aby nebyla překročena doba revakcinace (max.4týdny), neboť pak je potřeba očkovat znovu. Takže pokud je pejsek nemocný nebo zrovna nemůžete, raději se u svého lékaře přesvědčte, jestli něco „neprošvihnete“. Majitelům se zdá týdenní opoždění nepodstatné, ale pro štěně, které ještě nemá hotovou imunitu, je zásadní.

Důležité je také odčervování štěňat týden před vakcinací. Většinou jsou totiž napadena škrkavkami již za svého děložního vývoje a toto napadení výrazně snižuje imunitní odpověď.

Očkujeme tedy zvířata zdravá a odčervená! A adaptovaná na nové prostředí!
     
Tato očkování, proti psince , parvoviróze, hepatitidě, leptospiróze a vzteklině, dnes patří již k „základním“. Navíc můžeme vybírat další očkování podle konkrétních potřeb. Pokud se majitel se psem pohybuje okolo koní, doporučujeme vakcinaci proti tetanu (očkování se provádí od 3.měsíce věku). Pokud navštěvujete s pejskem školičku, „cvičák“, chodíte po výstavách nebo se prostě jen pohybujete ve větším množství psů, doporučujeme očkování proti psincovému kašli. Pokud trávíte se psem většinu času v lese nebo se pohybujete v „ohrožených oblastech“, doporučujeme vakcinaci proti borrelióze. A na závěr, pokud se pohybujete v prostředí, kde hrozí infekce plísněmi i tady můžeme nabídnout očkování.

Není určitě potřeba „napíchat“ do psa vše, co nabízí lednice veterináře, ale je potřeba s rozvahou vybrat, co by zrovna v tom vašem případě mohlo hrozit.
    

Závěrem

Očkujeme štěňata vždy zdravá, odčervená, v doporučeném termínu , pro první vakcinaci adaptovaná na nové prostředí a podle potřeb.

Když máme základní vakcinaci hotovou, vydrží nám imunita většinou na rok, pouze u tetanu přeočkováváme po dvou letech. V naší ordinaci jsme zvyklí zvát si majitele na první revakcinace „v roce“ a pak jednou za rok. Lépe se pamatuje, že pejsek má očkování k narozeninám 🙂 . Pokud však majitel dorazí na očkování později než za rok, většinou ho čeká opět revakcinace. Protilátky po vakcinaci totiž ve většině případů déle než 12-13 měsíců nevydrží. Takže raději se snažte domluvené termíny dodržovat!

Pokud máte ohledně očkování nějaké nejasnosti, neváhejte a kontaktujte nás, rádi vám poradíme.