Cestování se zvířaty

Cestování se psy, kočkami a fretkami je možné pouze s pasem dle nařízení EP a Rady (ES) č. 998/2003.

Základní pojmy:

 1. Identifikace zvířete – jsou dva možné způsoby, a to tetování a označení zvířete mikročipem. Tetování provádí poradce chovu nebo soukromý veterinární lékař. Tetování musí být čitelné. Tento způsob označení je pro cestování se zvířetem použitelný do 2. července 2011. Po tomto datu musí být psi, kočky a fretky označeni mikročipem. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení – ISO 11784 a ISO 11785. Zvířata, která nejsou zapsána v plemenných knihách, musí být označena mikročipem.
 2. Pas zvířete v zájmovém chovu (dále jen „pas“) – je to jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země (pro Českou republiku písmena CZ) a pořadovým číslem, přiděleným Státní veterinární správou ČR. Vzor pasu pro Českou republiku byl schválen Státní veterinární správou ČR. Chovatel pas získá u schváleného soukromého veterinárního lékaře.
 3. Očkování proti vzteklině – zvířata musí být očkována od 3 měsíců stáří. Toto očkování provádí soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním schématem dané očkovací látky. Seznam očkovacích látek proti vzteklině schválených v ČR
 4. Sérologické vyšetření na vzteklinu – k tomuto vyšetření odebere schválený soukromý veterinární lékař vzorek krve a odešle (po domluvě s lékařem může zajistit odeslání i chovatel) k vyšetření do schválené laboratoře. Minimální hodnota hladiny ochranných protilátek musí být 0,5m.j./ml.
 5. Ošetření proti echinokokóze, ošetření proti klíšťatům – členské státy mohou stanovit další požadavky pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území, např. ošetření proti ekto- a endoparazitům. Ošetření musí být provedeno a potvrzeno soukromým veterinárním lékařem. V pasu musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku a výrobce.
 6. Schválený soukromý veterinární lékař – soukromý veterinární lékař schválený a registrovaný pro vydávání pasů krajskou veterinární správou, kterému byl vydán „doklad o schválení a registraci“. Požadované podmínky pro schválení jsou uvedeny v žádosti o schválení.
 7. Subjekty zajišťující tisk a distribuci pasů schváleným soukromým lékařům
 8. Dodatečné požadavky a omezení některých členských států při vstupu psů, koček a fretek z České republiky na jejich území – některé členské státy si stanovily další požadavky pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území (např. ošetření proti vnějším a vnitřním parazitům) nebo omezily vstup mláďat mladších 3 měsíců neočkovaných proti vzteklině.
Požadavky pro cestování se zvířetem:
 1. Cestování se zvířaty z České republiky do Velké Británie, Irska, Švédska a Malty
 2. Cestování se zvířaty z České republiky do ostatních členských států EU, zpětný návrat a dovoz zvířat z těchto států
 3. Zpětný návrat a dovoz zvířat do České republiky z vyjmenovaných třetích zemí
 4. Zpětný návrat a dovoz zvířat do České republiky z ostatních třetích zemí

Cestování se zvířaty podléhajícími úmluvě CITES:

Některá zvířata, rostliny a výrobky z nich podléhají úmluvě CITES, popřípadě nařízením EU. Bližší informace týkající se jejich ochrany při dovozu, vývozu a obchodování s nimi najdete v sekci CITES na internetových stránkách České inspekce životního prostředí (www.cizp.cz).